Verwerker-register

Leer hoe het "Verwerker" register van Dastra te gebruiken.

Inleiding

Artikel 30 van de AVG bevat specifieke verplichtingen voor de registratie van de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens en voor de registratie van de verwerker. Als je organisatie zowel als verwerker als als verwerkingsverantwoordelijke optreedt, moet je register dus duidelijk onderscheid maken tussen de twee categorieën activiteiten.

In de praktijk adviseert de gegevensbeschermingsautoriteit in dit geval om 2 registers bij te houden:.

  1. één voor de gegevensverwerking waarvoor u zelf verantwoordelijk bent,

  2. een ander voor de Verwerkingen die u als onderaannemer namens uw klanten uitvoert.

De rest van deze pagina behandelt alleen het "Verwerker"-register.

Het register van subverwerkers

Elke verwerker moet een minder uitgebreid register invullen;

Dit bevat:

  • de contactgegevens van de verwerker, zijn eventuele vertegenwoordiger en zijn DPO

  • de gegevens van alle Verwerkingsverantwoordelijken namens wie de verwerker optreedt (meestal de klanten)

  • de categorieën gegevensverwerking

  • ontvangers

  • doorgiften buiten de EER

  • beveiligingsmaatregelen.

Verder gaan

pageRegister van verwerkingsverantwoordelijken

Last updated