Rechten van betrokkenen beheren

Leer hoe te reageren op verzoeken om rechten uit te oefenen.

Met de AVG kunnen Europese burgers een bedrijf of organisatie die hen betreffende gegevensverwerking doet, vragen om hun rechten uit te oefenen. Deze zijn verplicht om de uitoefening van deze rechten te vergemakkelijken.

pageRechten van betrokkenen

Om dit te doen moet het bedrijf of de organisatie procedures opstellen om te reageren op verzoeken om rechten uit te oefenen en om hiervan bewijs te leveren. Dit houdt in dat de te volgen stappen worden vastgelegd en gedocumenteerd in een register

Het register voor rechtenaanvragen

Met Dastra kunt u een register voor verzoeken om uitoefening van rechten aanmaken waarin alle vroegere, huidige en toekomstige verzoeken worden gecentraliseerd. Dit is beschikbaar door te klikken op het tabblad "rechten uitoefenen" in de banner aan de linkerkant van het scherm.

Vul een nieuw verzoek in om rechten uit te oefenen

Er zijn 3 manieren om een nieuw DASTRA-rechtenverzoek in te vullen:

  1. [Voer de nieuwe aanvraag voor het uitoefenen van rechten rechtstreeks in de tool in] (managing-rights-exercises-requests.md)

  2. Importeer verzoeken als Excel-, csv- of tekstbestanden. Zie onze gids voor het importeren van gegevens in Dastra

Een aanvraag voor uitoefening van rechten handmatig maken

Door op de knop "Create a request" (Aanvraag aanmaken) te klikken, verschijnt er een venster waarin u de aanvraag voor het uitoefenen van rechten kunt detailleren. Klik op "Opslaan en afsluiten". Dat is het, je hebt je eerste aanvraag voor rechtenuitoefening handmatig gemaakt!

Importeren / exporteren van het aanvraagregister voor uitoefening van rechten

Het volledige aanvraagregister kan worden geïmporteerd en geëxporteerd. Om een verzoek te importeren, klik je op de pijl naast de knop "Een verzoek maken".

Er verschijnt een venster met een "importeer" knop. Klik hierop, download het registersjabloon en volg de instructies om de aanvragen te importeren in Dastra. Eenmaal geïmporteerd zal het verzoek direct beschikbaar zijn in het verzoekregister.

Een widget voor het aanvragen van rechten instellen

Verzoeken om rechten uit te oefenen kunnen ook komen van een specifieke widget die geconfigureerd kan worden vanaf het Dastra platform.

Zie onze handleiding voor het instellen van de widget voor het uitoefenen van rechten

pagewidget voor het verzamelen van verzoeken

Last updated