Algemeen

Identificeer in dit gedeelte de Verwerking die u wilt registreren.

Artikel 30 van de AVG vereist dat elke verwerkingsverantwoordelijke een register bijhoudt van de verwerkingsactiviteiten waarvoor hij verantwoordelijk is. Dit is het eerste element van verantwoording om naleving van de AVG aan te tonen. Het register van de verwerkingsactiviteiten maakt het mogelijk om uw gegevensverwerking te inventariseren en een overzicht te hebben van wat u met persoonsgegevens doet.

De verwerkingsactiviteit is de "overkoepelende" activiteit die alle doeleinden omvat die worden nagestreefd als onderdeel van de activiteit

De activiteit "aanwerving" kan bijvoorbeeld twee verschillende doeleinden hebben: de analyse van sollicitaties en het beheer van sollicitatiegesprekken, evenals het samenstellen van een cv-bibliotheek

De termen "verwerkingsactiviteiten" en "verwerkingsactiviteiten", die vaak worden verward, kunnen op soortgelijke wijze worden opgevat.

Artikel 4 van de AVG definieert Verwerking als "elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van gegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés";

Bijvoorbeeld een database, een Excel spreadsheet, een videobewakingssysteem, een betalingssysteem met een bankpas of biometrische herkenning, een smartphone applicatie, etc.

De gegevensverwerking kan al dan niet geautomatiseerd zijn.

Last updated