Creëer een relatie tussen verwerkingen

In Dastra kunt u relaties tussen uw verwerkingen maken om ze gemakkelijker te beheren.

Deze relaties kunnen worden gemaakt tussen verwerkingen in dezelfde werkruimte of in verschillende werkruimten.

Een relatie toevoegen

Ga hiervoor naar een Verwerkingsformulier en selecteer de tab "Relaties" bovenaan het formulier.

Vervolgens moet je een type relatie selecteren.

Je kunt het type relatie tussen Verwerkingen selecteren.

Details relatie

Is het kind van :

Hiërarchische relatie voor grafische weergave. Geen koppeling tussen velden.

Verwerking A staat hiërarchisch onder verwerking B.

Is de ouder van :

Hiërarchische relatie voor grafische weergave. Geen koppeling tussen velden.

Verwerking A staat hiërarchisch boven verwerking B.

Is gerelateerd aan :

Eenvoudige logische koppeling tussen 2 Verwerkingen, geen slavings tussen de twee of controleregels.

Wordt gekopieerd door :

Deze relatie wordt gebruikt om elementen bij te houden die vanuit dit proces worden gedupliceerd. Er wordt automatisch een relationele link gemaakt wanneer een Verwerking wordt gedupliceerd.

Is een kopie van :

Deze relatie wordt gebruikt om de bron van de gedupliceerde Verwerking bij te houden. Er wordt automatisch een relationele koppeling gemaakt wanneer een Verwerking wordt gedupliceerd.

Brengt strikt over (Sterke overerving):

De velden van het oorspronkelijke proces (A) vervangen de velden van de doelverwerking (B).

Strikte overerving tussen Verwerking A en Verwerking B. De reeds bestaande velden van bewerking B worden verwijderd wanneer de koppeling wordt opgezet. De velden in Verwerking B die aan Verwerking A zijn gekoppeld, kunnen niet worden gewijzigd in Verwerking B en er kunnen geen nieuwe velden worden toegevoegd, verwijderd of gewijzigd. Voor zover de elementen van de bewaarplaatsen behouden blijven, worden de velden die al bestonden in Verwerking B opnieuw aangemaakt wanneer de koppeling wordt ingetrokken.

Erft strikt over van (Sterke overerving) :

De velden in de doelverwerking (B) vervangen de velden in de oorspronkelijke verwerking (A)

Strikte overerving tussen Verwerking B en Verwerking A. Reeds bestaande velden in A worden verwijderd bij het opzetten van de koppeling. De velden in A die slaaf zijn van B kunnen niet worden gewijzigd in A en er kunnen geen nieuwe velden worden toegevoegd, verwijderd of gewijzigd. Voor zover de elementen van de repositories behouden blijven, worden de velden die voorafgingen aan de Verwerking van B hersteld wanneer de koppeling wordt ingetrokken.

Erft over van (Zwakke overerving) :

De doelverwerking (B) erft automatisch de velden van de oorspronkelijke verwerking (A)

Nieuwe velden kunnen worden toegevoegd, verwijderd of gewijzigd in proces B, maar velden geërfd van proces A kunnen niet worden gewijzigd. Alle wijzigingen aan de velden in proces A worden automatisch weerspiegeld in de velden die worden geërfd van proces B. Als de koppeling wordt ingetrokken, kunnen de velden die zijn geërfd van proces A weer worden gewijzigd in proces B. Velden die al bestonden in proces B voordat de koppeling werd gemaakt, blijven behouden zodra de koppeling is gemaakt.

Transmet (Zwakke overerving) :

Het oorspronkelijke proces (A) verzendt zijn velden automatisch naar de doelverwerking (B)

Doelproces B erft automatisch velden van het oorspronkelijke proces A. Doelproces B kan nieuwe velden toevoegen, verwijderen of wijzigen, maar kan geen velden wijzigen die van proces A zijn geërfd. Elke wijziging aan de velden in Verwerking A wordt automatisch weerspiegeld in de velden die worden geërfd van Verwerking B. Wanneer de koppeling wordt ingetrokken, worden de geërfde velden weer bewerkbaar in proces B. Velden die in proces B bestonden voordat de koppeling werd gemaakt, blijven behouden nadat de koppeling is gemaakt.

Last updated