Gegevensinbreuken documenteren

Leer hoe u meldingen van inbreuken beheert.

Inleiding

Alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten maatregelen treffen om inbreuken te voorkomen en adequaat te reageren in het geval van een incident.

Voor meer informatie over wat een datalek is en de verplichtingen voor bedrijven:

pageGegevensinbreuken

Waarom een register voor inbreuken implementeren?

Artikel 33.5 van de AVG vereist dat elke organisatie een register bijhoudt van inbreuken

Naast de wettelijke verplichting is het opslaan en analyseren van incidentmeldingen essentieel om te voldoen aan de meldplicht en om preventieve maatregelen te kunnen nemen. Zie: https://www.dastra.eu/en/product-features/data-breach

Toegang tot het Dastra Meldingslogboek inbreuken

Met Dastra kunt u een meldplicht inbreuken aanmaken. Ga hiervoor naar de DASTRA-toepassing en klik vervolgens op de module Inbreuk in de banner aan de linkerkant van het scherm:

Het logboek van de inbreuk verschijnt.

Verder gaan

pageEen nieuw inbreuk documenterenpageExporteer je inbreuken

Last updated