Het risicobeheerproces

Leer hoe het risicomanagementproces in Dastra werkt.

Het risicomanagementproces in Dastra is een gesimplificeerde versie van het eBios Risk Manager model en de CNIL risicobeoordelingsmethodologie. Het bestaat uit 4 stappen:

  1. Identificeer - de gevreesde gebeurtenissen, de doelstellingen, de bedreigingen, de risicobronnen, de controlepunten en het logboek van eerdere gebeurtenissen, enz.

  2. Beoordeel - met behulp van de waarschijnlijkheid x impact methode

  3. Control - reageren op risico's

  4. Controle - via controlepunten, DMR's, huidige risicobeoordeling enz.

Het speciale kenmerk van het Dastra risicomanagementproces is dat de risicobeoordeling in bijna realtime kan worden bijgewerkt op basis van de resultaten van de checkpoints.

Last updated