Stakeholders

De spelers definiëren die betrokken zijn bij gegevensverwerking.

Identificeer degenen die Verwerkingsverantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking

Je kunt aangeven welke partijen betrokken zijn bij de uitvoering van de Verwerking. Dit kan bijvoorbeeld een bedrijfsafdeling zijn (zoals de personeelsafdeling) of een specifiek persoon in het geval van een project (projectmanager, bijvoorbeeld).

Vermeld ook de identiteit van de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke en, indien van toepassing, van de gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijke(n).

Een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke (Verwerker) toevoegen

Om een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke toe te voegen, moet u een nieuwe stakeholder toevoegen en "Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke" selecteren.

U wordt gevraagd om een Actor toe te voegen als gezamenlijke controller.

Last updated