Persoonsgegevens

Leer wat persoonlijke gegevens zijn.

Definitie van persoonlijke gegevens

Volgens de CNIL zijn persoonsgegevens alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd:

 • hetzij direct (voorbeeld: naam en voornaam)

 • of indirect (bijvoorbeeld: telefoonnummer, burgerservicenummer, e-mailadres of postadres, maar ook stem en afbeelding)

Een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd:

 • aan de hand van een enkel gegeven (voorbeeld: naam)

 • uit een reeks gegevens (voorbeeld: een vrouw die op een dergelijk adres woont, op een dergelijke dag is geboren en lid is van een dergelijke vereniging)

de contactgegevens van een bedrijf zijn in principe geen persoonsgegevens (voorbeeld: algemene e-mail company1@email.fr)

Categorieën van persoonsgegevens

Categorieën van persoonsgegevens zijn groepen van persoonsgegevens naar aard.

Er zijn verschillende soorten persoonsgegevens: identiteit, familie, economische of financiële situatie, bankgegevens, verbindingsgegevens, locatiegegevens, enz.

Categorieën van persoonsgegevens

Definitie van gevoelige gegevens

Bepaalde categorieën van persoonlijke gegevens staan bekend als "gevoelig". Dit is informatie die onthult :

 • vermeende raciale of etnische afkomst,

 • politieke opvattingen,

 • religieuze of filosofische overtuigingen,

 • of lidmaatschap van een vakbond,

 • genetische gegevens,

 • biometrische gegevens

 • gezondheidsgegevens

 • gegevens over iemands seksuele geaardheid.

Een voorbeeld van gevoelige gegevens zijn vingerafdrukken, die in de categorie "biometrische gegevens" vallen

In principe is de verwerking van dergelijke gegevens verboden, met bepaalde uitzonderingen.

De Europese Verordening verbiedt het verzamelen of gebruiken van dergelijke gegevens, met name in de volgende gevallen:

 • als de betrokkene zijn/haar uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (actieve, uitdrukkelijke en bij voorkeur schriftelijke toestemming, die vrij, specifiek en geïnformeerd moet zijn);

 • indien de informatie kennelijk openbaar is gemaakt door de betrokkene;

 • indien dit noodzakelijk is voor de bescherming van mensenlevens;

 • indien het gebruik ervan gerechtvaardigd is door het algemeen belang en toegestaan is door de CNIL;

 • als ze betrekking hebben op leden of aanhangers van een vereniging of een politieke, religieuze, filosofische of vakbondsorganisatie.

Verdere informatie

Last updated