Stap 3: Risico's beheren

Risicomanagement in Dastra kan verschillende vormen aannemen:

 • Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA),

 • Risico-identificatie en -beoordeling (met behulp van de Risicomodule),

 • Audits.

Effectbeoordeling

Als u gegevensverwerking hebt geïdentificeerd die waarschijnlijk hoge risico's voor de rechten en vrijheden van betrokkenen met zich meebrengen, moet u voor elk van deze gegevensverwerking een Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) uitvoeren.

Het uitvoeren van een DPIA is verplicht voor elke Verwerking die waarschijnlijk leidt tot hoge risico's voor de Rechten en Vrijheden van betrokkenen (Artikel 35 AVG).

Om u te helpen bepalen of uw Verwerking waarschijnlijk hoge risico's met zich meebrengt, zijn de volgende 9 criteria vastgelegd in de G29-richtlijnen:

 1. Beoordeling of classificatie;

 2. Geautomatiseerd besluit met rechtsgevolgen of een aanzienlijk soortgelijk gevolg;

 3. Systematisch toezicht;

 4. Gevoelige gegevens of gegevens van zeer persoonlijke aard;

 5. Persoonsgegevensverwerking op grote schaal;

 6. Kruisverwijzingen tussen gegevensreeksen;

 7. Gegevens over kwetsbare personen;

 8. Innovatief gebruik of toepassing van nieuwe technologische of organisatorische oplossingen;

 9. Uitsluiting van een recht, dienst of contract.

Deze criteria zijn rechtstreeks geïntegreerd in onze workflow voor het maken van gegevensverwerking en u kunt voor elk van uw verwerkingen aangeven of er al dan niet een PIA voor is uitgevoerd.

Voorbeeld van een Verwerking waarvoor mogelijk een PIA nodig is (<../../.gitbook/assets/image (23).png>)

Risico's identificeren en beoordelen

Met de module Risico's in Dastra kunt u risico's beheren op het niveau van uw verwerking, uw Actoren (bijvoorbeeld subcontractanten) en uw Activa.

De risicobeheermethodologie voldoet aan de standaardeisen voor risicobeheer van informatiesystemen

Er zijn 4 te volgen stappen:

1: risico-identificatie

2: risicobeoordeling

3: risicorespons

4: risicomonitoring

Risico wordt over het algemeen als volgt gemeten:

Audits

Om het risicobeheer een stap verder te brengen, kan Dastra ook audits ontwerpen, campagnes uitvoeren en de resultaten verzamelen in de vorm van een exporteerbaar auditrapport.

Dat is het, je risico's zijn geïdentificeerd en beoordeeld! Ga dan verder met stap 4, het prioriteren van de taken:

Last updated