Een verwerking voltooien

Leer hoe u 100% van de informatie met betrekking tot gegevensverwerking kunt invullen in uw register.

Verwerking aanmaken die u stap voor stap begeleidt

De Dastra-toepassing begeleidt u door elke fase van het creatieproces van de gegevensverwerking, terwijl u autonoom blijft. Profiteer van advies en voldoe aan de vereisten van de AVG.

Wat is de Dastra-vragenlijst

De Dastra-vragenlijst is ontworpen om u te helpen alle benodigde informatie voor een bepaalde gegevensverwerking zo soepel en snel mogelijk te verstrekken. De vragenlijst bestaat uit 12 stappen die u moet volgen om alle informatie met betrekking tot een gegevensverwerking in te vullen.

De 12 stappen zijn:

 • Algemeen - Hier kunt u algemene informatie over de gegevensverwerking invoeren, zoals de naam en de beschrijving

pageAlgemeen
 • Stakeholders - In dit gedeelte kunt u de belanghebbenden vermelden die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking of andere actoren dan de Verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming.

pageStakeholders
 • Gegevenscategorie - geeft een lijst van de verschillende categorieën gegevensverwerking die tijdens deze verrichting worden verwerkt en de bijbehorende opslagregels.

pageGegevens en retentie
 • Doel - beschrijving van de doeleinden van de gegevensverwerking

pageDoelen
 • Activa - In deze sectie kunt u een lijst maken van alles wat aan uw Verwerkingen kan worden gekoppeld: toepassingen, mensen, voorwerpen enz.

pageActiva
 • Betrokken personen - bevat de lijst van betrokkenen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens.

pageBetrokken personen
 • Rechten van betrokkenen Beschrijf de procedures die betrokkenen ter beschikking staan om elk van hun rechten te doen gelden

urlhttps://github.com/Dastrateam/dastra-doc-nl/blob/main/features/editer-le-registre/remplir-le-questionnaire/droits-des-personnes.md
 • Ontvangers - In dit gedeelte staan de ontvangers van de gegevensverwerking. In dit stadium kunt u een doorgifte van gegevens buiten de EU aangeven

pageOntvangerspageDoorgifte van gegevens buiten de EUpageDoorgifte van gegevens buiten de EU
 • Beveiligingsmaatregelen - beschrijft de organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te beschermen

pageBeveiligingsmaatregelen
 • Effectbeoordeling - beschrijft het effect van deze Verwerking

pageEffectbeoordeling
 • Documentatie - In dit gebied kunt u aanvullende documenten downloaden voor uw gegevensverwerking (bijv. ethische code, privacybeleid, enz.).

pageDocumenten
 • Samenvatting - samenvatting van het bovenstaande.

Zodra je de informatie die je hebt hebt ingevoerd, kun je gaan inventariseren wat er nog gedaan moet worden.

pagePlanning

Aanwijzingen voor Verwerking

De vragenlijst is niet het enige richtinggevende element Begrepen bij het opstellen van formulieren voor Verwerking. In feite vind je indexen om je te helpen de voortgang en kwaliteit van je formulier te beoordelen

Er zijn 3 indexen:

 • Voortgangsindex

 • Kwaliteitsindex

 • Gevoeligheidsindex

De voortgangsindex

Dit is een voortgangspercentage dat wordt berekend op basis van een reeks controles van uw Verwerkingen om ervoor te zorgen dat deze alle elementen bevatten die strikt noodzakelijk zijn (doel, label, betrokkenen, ontvangers, gegevens, enzovoort).

Deze index verwijst naar de informatie die moet worden verstrekt in overeenstemming met artikel 30 van de AVG.

De kwaliteitsindex

Dit kwaliteitspercentage wordt berekend op basis van een reeks controles van uw Verwerkingen waarbij de kwaliteit van de elementen die u in het formulier hebt ingevoerd, wordt gecontroleerd.

Het gaat hierbij met name om het verstrekken van informatie over de aanwezigheid van activa, het gedetailleerd uiteenzetten van de implementatie van de rechten van betrokkenen of het voltooien van de stap met betrekking tot de verificatie van de criteria voor het uitvoeren van een effectbeoordeling op de Verwerking...

Door dit te doen, verbetert u de kwaliteit van de informatie in uw formulier voor gegevensverwerking.

Deze criteria, die niet direct onder artikel 30 van de RGPD vallen, stellen u in staat om te anticiperen op andere eventualiteiten, zoals:

 • het voldoen aan de verplichting om een DPIA uit te voeren voor Verwerkingen waarvoor er een vereist is

 • of het identificeren van het gebruik van software ter ondersteuning van uw Verwerkingsactiviteit geeft u informatie over de uitgever van de software, de identificatie van de subcontractant en eventuele overdrachten...

De gevoeligheidsindex

Met deze indicator kunt u snel het gevoeligheidsniveau van uw Verwerking beoordelen.

Hij wordt automatisch berekend op basis van de volgende criteria :

 • aanwezigheid van gevoelige gegevens

 • aanwezigheid van minderjarigen en/of kwetsbare personen onder de betrokkenen,

 • groot aantal betrokkenen

 • de aanwezigheid van een onderaannemer

 • doorgifte naar een ongeschikt land,

 • de noodzaak van een PIA.

Last updated