Betrokken personen

Artikel 30 van de AVG verplicht u om in het register een beschrijving op te nemen van de categorieën betrokkenen waarop de Verwerking betrekking heeft. Door de soorten betrokkenen te identificeren, kunt u de gevoeligheid van de Verwerking analyseren en het risico voor de betrokkenen beter beoordelen. De Verwerking van gegevens van minderjarigen in een ziekenhuis zal bijvoorbeeld niet zo gevoelig zijn als de Verwerking van gegevens van klanten in een detailhandel.

Last updated