Een leidende autoriteit toevoegen

In de entiteit kunt u een leidende autoriteit toevoegen

Als u een organisatie bent die grensoverschrijdende gegevensverwerking uitvoert, kunt u profiteren van het "one-stop shop"-mechanisme voor alle verwerkingsactiviteiten op Europees grondgebied.

Dit contact is de "leidende" toezichthoudende autoriteit.

De CNIL is bijvoorbeeld de leidende autoriteit in Frankrijk voor grensoverschrijdende Verwerkingen die worden uitgevoerd door organisaties: * die meerdere vestigingen hebben in de Europese Unie.

  • die meerdere vestigingen in de Europese Unie hebben en waarvan de maatschappelijke zetel in Frankrijk is gevestigd, indien deze vestiging beslist over de doeleinden en middelen van de grensoverschrijdende verwerking;

  • die beschikken over meerdere vestigingen in de Europese Unie waarvan het hoofdkantoor niet beslist over de doeleinden en middelen van de grensoverschrijdende Verwerking, maar waarvan de vestiging die deze beslissingen neemt in Frankrijk is gevestigd;

  • die één vestiging in de Europese Unie hebben, gevestigd in Frankrijk.

Is het verplicht?

Nee, het is niet verplicht om een leidende autoriteit aan te wijzen of om zichzelf aan te wijzen. Het is echter zeer nuttig voor het beheer van uw naleving

We raden u aan het aan te wijzen. Het is met name nuttig om te weten aan welke autoriteit een melding van een datalek moet worden gericht in geval van grensoverschrijdende verwerking.

Last updated