Wijs een DPO aan

Een functionaris voor gegevensbescherming aanstellen

De functionaris voor gegevensbescherming is de organisator van de naleving van de AVG

Artikel 37.1 van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) verplicht de aanstelling van een DPO in 3 situaties:

  • Wanneer de Verwerking wordt uitgevoerd door een overheidsinstantie of overheidsorgaan.

  • Wanneer de kernactiviteiten van de Verwerkingsverantwoordelijke of de subcontractant bestaan uit verwerkingen die reguliere en systematische grootschalige monitoring van betrokkenen vereisen.

  • wanneer de kernactiviteiten van de Verwerkingsverantwoordelijke of subcontractant bestaan uit de grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van gegevens of van persoonsgegevens die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

Voor meer informatie over de aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming, zie het artikel "Wanneer is de aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming verplicht?".

Je kunt ook ons artikel over de procedures voor het aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming lezen om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon aanstelt.

Een DPO toevoegen in Dastra

Ga naar entiteitsbeheer om een DPO toe te voegen.

Let op**: er kan maar één DPO aan een entiteit worden gekoppeld

Voeg vervolgens de DPO toe in het daarvoor bestemde veld.

De DPO wordt toegevoegd als een actor. Dus als de DPO een natuurlijk persoon is, voeg hem dan toe als natuurlijk persoon. Als het een bedrijf is (bijvoorbeeld een externe DPO), voegt u deze toe als rechtspersoon.

Vergeet niet op te slaan en je bent klaar!

Last updated