Cookies

Leer hoe u effectief cookie-toestemmingsbeheer kunt implementeren.

Wat zijn cookies?

[Cookie]"(https://www.definitions-marketing.com/definition/cookie/) zijn kleine bestanden die informatie opslaan over een internetgebruiker die een website bezoekt, zoals browsergeschiedenis, site-instellingen, enzovoort.

De meer volledige definitie van een cookie door de CNIL is als volgt:

Een cookie is een verzameling informatie, meestal klein in omvang en geïdentificeerd door een naam, die naar uw browser kan worden gestuurd door een website waarmee u verbinding maakt. Uw webbrowser slaat deze informatie gedurende een bepaalde tijd op en stuurt deze elke keer dat u opnieuw verbinding maakt terug naar de webserver.

De inwerkingtreding van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 heeft de vereisten met betrekking tot de geldigheid van toestemming aangescherpt die met name worden beschreven in artikel 82 van de wet "Informatique et Libertés" (omzetting in Frans recht van Richtlijn 2002/58/EG "privacy en elektronische communicatie", of "ePrivacy"). In het bijzonder vereist deze richtlijn dat de toestemming van de gebruiker wordt verkregen voorafgaand aan elke handeling waarbij cookies en andere tracers worden geschreven of gelezen.

Begin 2020 publiceerde de CNIL aanbevelingen over cookies en andere trackers;

Een cookie-toestemmingswidget kan worden gebruikt om naleving te garanderen.

pageEen cookie-toestemmingswidget configureren

Last updated