Cookies classificeren op toestemmingscategorieën

Leer hoe u cookies kunt classificeren op toestemmingscategorie.

In haar ontwerpaanbeveling "cookies en andere trackers" beveelt de CNIL aan om de cookies op uw website op te sommen en te categoriseren op basis van het feit of er wel of geen toestemming voor nodig is.

Zie voor meer informatie over de aanbevelingen van de CNIL over cookies ons artikel "De aanbevelingen van de CNIL over cookies uitgelegd aan uw baas".

Met DASTRA kunt u de cookies die op uw website worden geplaatst classificeren met behulp van een eenvoudige "drag and drop", per hoofdcategorie van doel:

  • Strikt noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die van nature geen toestemming vereisen (bijvoorbeeld sessie- of toestemmingscookies).

  • Voorkeurcookies

  • publieksanalyse cookies

  • cookies voor marketing en gebruikerservaring

  • Overige cookies.

pageDe doeleinden van cookies

Om dit te doen, selecteer je gewoon het cookie dat je wilt classificeren in de Classificatie-interface en verplaats je het door er simpelweg op te "klikken en neer te zetten" in de categorie van je keuze.

Je kunt van geval tot geval bepalen of er wel of geen toestemming moet worden gevraagd voor elke cookie.

Als al je cookies per categorie zijn ingedeeld, kun je de bijbehorende toestemmingswidget implementeren.

pageEen cookie-toestemmingswidget configureren

Last updated