Risico koppelen aan een Verwerking

Met Dastra kunt u de risico's in verband met de Verwerking in kaart brengen om snel te kunnen beoordelen het prioriteitsniveau en de te nemen maatregelen voor een bewerking van gegevens. verwerking.

Een risico aan een Verwerking toevoegen

Ga naar het tabblad Risico's op de pagina Verwerking bewerken om een risico aan een proces toe te voegen.

en klik op de "Creëer een risico" knop.

Dit brengt je naar een risicobewerkingspagina waar je informatie kunt invoeren over het risico dat je hebt geïdentificeerd.

Je kunt vervolgens alle risico's in je register terugvinden in de risicorepository.

Je kunt een risico ook rechtstreeks vanuit de risicobeheermodule &#x20 aan een Verwerking koppelen;

Ga hiervoor naar het tabblad "Risico's" en "maak een risico"

Verwerkingsrisico's bekijken

Om de risico's van een Verwerking te bekijken, gaat u naar de module Dastra Risks

!(<../../.gitbook/assets/image (253) (1) (1) (1).png>)

Ga naar het tabblad "Risico's" en je ziet alle risico's gesorteerd op de elementen die aan elk risico zijn gekoppeld

Beoordeling risiconiveau

Het risiconiveau wordt berekend met de volgende formule:

Risiconiveau = waarschijnlijkheidswaarde X impactwaarde'.

In het dashboard toont een risicomodule het aantal risico's, de Verwerkingen met het hoogste risico, het totale risico en het niveau van de behandeling met het hoogste risico.

Het totale risico wordt berekend met de volgende formule

som (waarschijnlijkheid*impact ) / aantal risico's

Het niveau van de Verwerking met het hoogste risico wordt berekend met de volgende formule

((impact x waarschijnlijkheid) / 25).

Ga verder

pagePlanning

Last updated