Ga verder met toestemming voor cookies

Breng cookie-toestemmingsbeheer verder met DASTRA.

Met de Cookie Consent module van DASTRA kunt u nog een stap verder gaan in het beheren van uw cookies, waardoor cookietoestemming echt effectief wordt.

Naast het scannen, classificeren, widgeting van cookies en het verzamelen van bewijs van toestemming, kunt u met DASTRA ook:

  • Toegang tot een geconfigureerde API

  • Voorafgaande toestemming implementeren

  • Native integratie van een Google Tag Manager-laag

  • Aangepaste html of javascript code snippets invoegen

  • Statistische rapporten genereren

  • Toestemming integreren

Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen of de volgende sectie raadplegen:

urlhttps://github.com/Dastrateam/dastra-doc-nl/blob/main/features/gerer-le-consentement-aux-cookies/integration-technique.md

Last updated