Teams maken en toewijzen

Ontdek hoe het Dastra-teamsysteem werkt.

teams maken en toewijzen

In Dastra worden gebruikers gegroepeerd in teams, die op hun beurt worden toegewezen aan rechtspersonen of afdelingen. Dit maakt het mogelijk om rollen en verantwoordelijkheden tot in detail te beheren.

Een nieuw team maken of een nieuwe gebruiker aan een bestaand team toewijzen

Om een nieuw team aan te maken of een nieuwe gebruiker aan een bestaand team toe te wijzen, klikt u links onderaan op de knop 'Instellingen' en vervolgens op de knop 'Teams'.

Team toegangsknoppen

Om een team aan te maken, klik op de "Voeg een team toe" knop.

Om een gebruiker aan een bestaand team toe te voegen, klik je op de 3 puntjes rechts van het team en dan op bewerken, of direct op de naam van het betreffende team. De lijst met gebruikers die zijn toegewezen aan dit team wordt weergegeven en je kunt de gewenste gebruikers toevoegen of een uitnodiging sturen naar een nieuwe gebruiker.

Last updated