Gebruikersidentificatie

Deze pagina legt uit hoe u de interne identifiers van de organisatie kunt traceren in de toestemmingsbewijzen

Hoe het werkt

Het principe is als volgt: u stuurt de unieke identifier van de geauthenticeerde gebruiker in uw intranet naar de dastra widget en deze zal deze id versturen bij het verzamelen van de toestemming van de gebruiker. Het is dan mogelijk om het bewijs van toestemming te koppelen aan de klantendatabase (CRM, klantendatabase, klantendatabase, etc.). Eenmaal in het weergavegebied van de toestemmingsbewijzen wordt de geduwde gebruikers-ID weergegeven.

Stap 1: Kies de gebruikers-ID

Hiervoor moet je een variabele kiezen die je naar de widget wilt overbrengen. Je kunt het base64 gehashte e-mailadres van de gebruiker, een interne klant-ID of een CRM ID gebruiken. Deze variabele moet beschikbaar zijn op de webpagina en wordt in duidelijke tekst doorgegeven. Het mag geen persoonlijke informatie over de gebruiker bevatten (achternaam, voornaam, ongecodeerd e-mailadres).

Als u een base64 gecodeerde string verstuurt, wordt deze automatisch gedecodeerd wanneer de toestemming van de gebruiker wordt ontvangen in de Dastra database.

Stap 2: Pas de integratiecode aan

<div id="cookie-consent"></div>
<script src="https://cdn.dastra.eu/sdk/dastra.js?key={YOUR PUBLIC KEY HERE}" async></script>
<script>

// Dastra's array's initialization
window.dastra = window.dastra || [];

// Load the cookie consent in page
dastra.push(['loadCookieConsent', {
    widgetId: {Paste your widgetId here (digit)},
    selector: '#cookie-consent',
    userId: {The userId's variable (email 64bits hash or whatever...)}
}]);
</script>

Je kunt ook de "set"-methode gebruiken

<div id="cookie-consent"></div>
<script src="https://cdn.dastra.eu/sdk/dastra.js?key={YOUR PUBLIC KEY HERE}" async></script>
<script>

// Dastra's array's initialization
window.dastra = window.dastra || [];

// Load the cookie consent in page
dastra.push(['loadCookieConsent', {
    widgetId: {Paste your widgetId here (digit)},
    selector: '#cookie-consent'
}]);

// Push the userId to dastra's cookies
// It must be pushed after the loadCookieConsent method
dastra.push(['set','cookie:userId',{The userId's variable (email 64bits hash or whatever...)}])
</script>

Last updated