Repositories

Het register is gekoppeld aan een aantal repositories, onderaannemers, applicaties. Met Dastra kun je deze opslagplaatsen onafhankelijk van het register om fouten te beperken.

Om fouten bij het invoeren van gegevens te beperken, kunt u met het Dastra-register één of meer opslagplaatsen volledig onafhankelijk van het register beheren. Het onderstaande diagram illustreert de herbruikbaarheid van het register voor Verwerking.

Diagram ter illustratie van de relatie tussen Verwerkingen en repositories (toepassingen en uitbesteding)

Lijst van referentiesystemen voorgesteld door Dastra

  • Toepassingen

  • Actoren (DPO, PR, echtgenoot, etc.): actoren worden onderscheiden van gebruikers omdat ze niet per se verbinding hoeven te maken met het platform.

  • Onderaannemers

  • Klanten (alleen registreren als onderaannemer)

  • Regels voor het bewaren van gegevens (met dataset en bijbehorende gegevenstypen)

  • Beveiligingsmaatregelen

Last updated