Het register delen

Leer hoe je je register kunt delen.

Het hele register delen

Klik in het gedeelte "Register" van DASTRA op de pijl in de rechterbovenhoek van het register naast de knop Verwerking maken en klik vervolgens in het vervolgkeuzemenu op "Delen".

Zodra u hebt geklikt, verschijnt er een venster op het scherm waarin u wordt gevraagd naar de vervaldatum van de link voor delen, klik vervolgens op "link maken".

Delen houdt rekening met alle Verwerkingen met de status "gepubliceerd". Verwerkingen in concept worden niet gedeeld met deze functie. Om een draft behandeling te delen, moet het individueel gedeeld worden

Linklevensduren zijn als volgt:

  • 2 dagen

  • 30 dagen

  • 120 dagen

  • onbeperkt

De share link is een tijdelijke link die je kunt gebruiken om het register te delen met externe gebruikers. De link is publiekelijk zichtbaar en daarom moet je voorzichtig zijn met hoe je hem verspreidt. Om veiligheidsredenen raden we je aan om de koppelingen voor delen op je project in de gaten te houden.

Herhaal de hierboven beschreven procedure, maar ga naar de Verwerking die je wilt delen. Klik dan op de pijl naast de knop Opslaan en klik op "Delen".

Verwerkingen kunnen worden gedeeld ongeacht hun status (gepubliceerd of concept).

Het is ook mogelijk om meerdere Verwerkingen te delen door ze in het Register menu te selecteren en de "share" gegroepeerde actie te kiezen.

Alle deellinks die in je werkruimte zijn gemaakt, worden gecentraliseerd in de beheerconsole (menu Instellingen).

Je kunt ze bekijken en indien nodig verwijderen.

Last updated